Just Call Krishna

It’s a sad song….when I was deeply hurt
Heart said this, or Krishna sung this
Song for me…song for a wounded heart
Nobody understood the depth
When I was disgusted of me
Why did I trust?
Why do I get cheated?
I hated myself,
I was angry with me – my innocence


My anger hurts me
My anger punished myself
 I hated everything
And
He sung the beautiful song once again….
When you lose the Peace in the life
When your life is burning with the pains and desires
The desires…
Fulfilled, unfulfilled and broken…broken
Just call Him
Krishna….Krishna
Rama…Rama
When you feel sad

When you feel cheated
When you lose the trust, the hope
Just call Him..
Krishna… Krishna
Rama…Rama

When you lose your smile
When you feel defeated
When you feel helpless
Just call Him, just call Him
Krishna…Krishna
Rama…Rama

When you feel the strong disgust
About the evil in the world
The unexpected evil in the life..
Wounds of which may become wounds of heart
Before..
They stay as wounds in your heart
Heal them…call Him..
Krishna…Krishna
Rama…Rama
Krishna…Krishna

When you see the sudden gray shade
In your colorful life
Before it turn to black
Call just call Him
Krishna…Krishna
Rama..Rama

Never punish yourself
For the mistakes by others
Never get hurt
Just because someone cheated you
Before your tears
Touch your eyelashes
Call the name of love
Krishna…Krishna
Rama…Rama..

Cry in His Love..
Not for others’ mistakes
Cry for Him..

Before the anger make a scar
On your beautiful smiling face
Before your heart
Get wounded by the anger which hurts you
More than anybody else in the world
Call the love…
Once…
Twice..
Again and again…
Krishna…Krishna
Rama..Rama..
Radha..Krishna..

Let your finger write His name
Let your eyes reflect His love
Let your lips become the song of His love
Let your voice become the sweetness of His flute
Let your heart dwell in the love of Krishna

Let the Krishna be You
And
You be the Krishna

Then….no evil won’t ever touch you
No cheating would bring wound on your heart
Scar on your face…
Scar of disgust, hatred and anger
Then no flirt would ever dare to hurt you…

Let Krishna take the care of every moment…
Let Krishna take care of your smile…
Let Krishna be your breath…
Let Krishna fill the purity in every moment of Your life
Just call Him once…

Krishna….Krishna
Krishna…..Krishna…
Comments

 1. Beautiful composition Mohinee...
  Everything happens for good...GOD will bless us all...and take care of us... :)
  Cyno...

  ReplyDelete
 2. Shrikrishna PuranikMarch 19, 2012 at 12:36 AM

  तू करतेस कि नाही मला माहित नाही, पण देवासमोर (आपल्या गुरु समोर), प्रत्यक्ष किंवा फोटो समोर - बसावे, त्याच्याशी मनातले मनात बोलावे, त्याला सगळे सांगावे, इत्थंभूत, साश्रू नयनांनी, त्याने त्याला आंघोळ घालावी, देवाला आपला भक्त खूप आवडतो. तो जे काही करतो ते आपल्या भल्यासाठी करतो असा स्पष्ट, ठाम नि कायम विश्वास असावा. आपण प्रवासात असेल, देव किंवा फोटो समोर नसेल तर मानस पूजा करावी, नि हेच वर जे सांगितले ते करावे. बघ करून, खूप छान वाटेल. 

  ReplyDelete
 3. Shrikrishna PuranikMarch 19, 2012 at 12:48 AM

  संत सहवास वाढव खूप फायदा होईल. तू कुठे राहतेस मला माहित नाही, पण जालन्याच्या जवळ - आमच्या महाराजांचा (दत्ता महाराज कवीश्वर) आश्रम आहे, दत्ताश्रम नाव आहे, सिंदखेड राजा रोड वर. खूप खूप छान आहे, बघून खात्री करून घे, आयुष्यात जो कोणी तिथे एकदा तरी गेला नाही त्याचे जीवन व्यर्थ आहे. शक्तिपात संप्रदायातील सगळे विभूती तिथे जावून आले आहेत. हा आश्रम त्यांच्या भक्त ताई महाराज यांनी बांधला आहे. त्या तिथेच राहतात. २-३ एकर मध्ये आश्रम आहे, भरपूर गाई आहेत. इथे दत्त महाराजांच्या पादुका, रामाचे, महादेवाचे मंदिर आहे. ताई महाराज ह्या देवीचे रूप आहेत असे दत्त महाराजांनी सांगितले आहे. तसा अनुभव हि बर्याच जणांना आला आहे. कालच, त्यांच्या वडिलांच्या पुण्या तिथी निमित्ताने गाव जेवण होते तिथे, आक्खे जालना गाव आले होते.  राहायची सोय आहे, खूप मोट्ठे साधना मंदिर आहे. 

  ReplyDelete
 4. Shrikrishna PuranikMarch 19, 2012 at 12:50 AM

  पुण्याला सिंहगड रोड वर माऊली आश्रम आहे, तिथे शिरीष दादा कवडे असतात, त्यांच्या सहवासात राहण्याचा योग आला तर बघ. 

  ReplyDelete
 5. Mohinee, my heart sings this wonderful song with you! Krishna, Krishna! Rama,Rama!!

  ReplyDelete
 6. Yeah Porshyee....we can sing together...:)

  ReplyDelete
 7.  मी काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या आश्रमात गेले होते, परत योग आलाच नाही.

  ReplyDelete
 8.  प. पू. ताई महाराजांबद्दल खूप ऐकले आहे. जालन्याच्या आश्रमाबद्दल पण ऐकले आहे. पण घरातल्या समस्यांमधून कुठे जाता येत नाही. :'( पण माझी खूप इच्छा आहे. श्रद्धेचा प्रश्नच नाही. कविश्वर महाराजांचा आश्रम म्हणजे विचार करायचे पण कारण नाही.

  ReplyDelete
 9.  विशेष काही करत नाही, मी बस् भावना दाटल्या की कवितेचे रूप घेतात. पूर्वी देवाशी बोलायचे, त्याच आता कविता बनल्या.

  ReplyDelete
 10.  Thanks Cynosure...:)

  ReplyDelete
 11. Hare Krishna!!!

  ReplyDelete